Infokomerc d.o.o. Bihać

Trgovina elektroničkom i
telekomunikacijskom opremom

Agencija za tehničku zaštitu
ljudi i imovine

  • Infokomerc d.o.o. Bihać Bihaćkih branilaca 113, 77000 Bihać, BiH
  • Infokomerc Fax +387 37 319 000
  • Infokomerc Telefon +387 37 314 314
  • Infokomerc email info.com@bih.net.ba

Usluge - Infokomerc d.o.o. Bihać

Protuprovalni sistemi

Protuprovalni sistemiOvi sistemi su najpopularniji način zaštite manjih ili većih objekata. Ovi sistemi se već godinama koriste kao uspješna mjera prevencije kaznenih djela provale i razbojništva. Protuprovalni sistemi su najčešće povezani sa sistemom videonadzora i kontrole pristupa. U današnje doba kada su provale i krađe postale dio svakodnevnice primjetan je kontinuirani rast instaliranih sustava protuprovalne zaštite. Napredak u tehnologiji, te razvoj i sve veća primjena bežičnih i IP tehnologija koje omogućavaju povezivanje sistema tehničke zaštite sa informatičkim sistemima utjecao je na povećanje opsega primjene protuprovalne zaštite kao i broja samih korisnika. Mi vršimo prilogođavanje potrebama korisnika ovisno o tome da li se radi o vanjskoj ili unutarnjoj zaštiti, tihoj dojavi ili zvučnoj signalizaciji. Protuprovalni sistem postavljen od strane stručnjaka koji se redovno održava garantira sigurnost vašeg objekta ili vaše imovine u bilo kojem trenutku. Protuprovalni sistem sastoji se od sljedećih elemenata:Alarmna centrala - upravljačka jedinica sustava sa integriranim pozivnikom, tipkovnica - služi za uključenje i isključenje alarmnog sistema, detektori - raznih vrsta i primjena za detekciju alarmnih situacija. sirena - unutarnja i vanjska za zvučnu i vizualnu signalizaciju alarmne situacijei GSM dojavnik – koristi se kako dodatna opcija zaštite.

Videonadzorni sistemi

Videonadzorni sistemiVideo nadzorni sistemi, kao način zaštite i prevencije, u zadnjih par godina ostvaruju veliki napredak. Sistemi video nadzora postaju sastavni dio fizičkog obezbjeđenja i tehnološkog procesa svakog objekta. Budući da cijeli svijet svakodnevno svjedoči o sve većem porastu kriminala, pitanje sigurnosti postaje od presudne važnosti za svakoga. Video nadzorni sistemi imaju primarnu funkciju odvraćanja, koja višestruko umanjuje mogućnost da se štetni događaj uopšte dogodi, dok se detekcijom omogućava rekonstrukcija događaja koja pomaže u otkrivanju samog počinitelja. U početku, industrija sigurnosti najviše je pokrivala prostore javnog karaktera, kao što su aerodromi i banke, no sve više se okreće i potrebama pojedinca koji traži sigurnost za svoju porodicu u vlastitom domu. Industrija zaštite i sigurnosti nadasve je potrebna, te se razne vrste sigurnosne video opreme razvijaju sve brže, kako bi držale korak s dinamičnom digitalnom erom. Sistemima video nadzora podrazumjevaju se sustavi izgrađeni na način da omogućavaju u najširem smislu vizualni kontakt jednoga mjesta sa nekim drugim mjestom. U praksi klasični video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više video nadzornih kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši obradu signala dobivenih radom nadzornih kamera na način da signal se samo prosljeđuje na zaslon na kojem se može gledati slika dobivena radom kamere ili da uređaj vrši pohranu slike sa jedne ili više kamera. U našoj firmi rade stručnjaci sa velikim iskustvom što se tiče tehničke zaštite i iza nas je velik broj zaštićenih objekata. Radili smo po čitavoj BiH pa i šire kao što su Hrvatska, Srbija i Makedonija. Mi pružamo usluge postavljanja i održavanja. Prilagođavamo se svim zahtjevima naših kupaca.

Interfoni i videofoni

Interfoni i videofoniOsnovna namjena im je kontrola onih koji žele da se predstave. Masovno se koriste u kućama, stambenim i poslovnim objektima. Audio interfoni se obično koriste za komunikaciju između ulaza u objekte, stanove ili dvorišta (pozivna tabla) i unutrašnjosti objekta (slušalica) u koji se odobrava pristup postavljanjem električne i mehaničke interfonske brave na ulaznim vratima. Na slušalici se nalazi taster za slanje signala za otvaranje vrata, i opciono, taster se može postaviti sa unutrašnje strane ulaznih vrata. Pozivna tabla interfona može da sadrži jedan ili više pozivnih tastara, kao i mogućnost komunikacije između korisnika (slušalica) u zavisnosti od broja korisnika u objektu i prema zahtjevima naručioca. Video interfoni se koriste za audio vizuelnu komunikaciju između ulaza u objekte, stanove ili dvorišta (pozivna tabla sa kamerom) i unutrašnjosti objekta (slušalica sa monitorom) u koji se odobrava pristup postavljanjem električne i mehaničke interfonske brave na ulaznim vratima. Kombinovanjem audio interfona i kamere na ulazu u objekat (ili više kamera), moguće je distribuirati video signal kroz antenski ili kablovski sistem što omogućava korisnicima da prate sliku na TV prijemnicima. Naša firma ima veliku ponudu interfona i videofona, te se bavimo ugradnjom i servisiranjem istiih.

Vatrodojavni sistemi

Vatrodojavni sistemiZadatak vatrodojavnog sistema je da na vrijeme upozori na pojavu požara i time omogući intervenciju prije nego što je požar dostigao ozbiljne i razarajuće razmjere. Osnovni cilj vatrodojavnih sistema je preventivno spašavanje ljudskih života, imovine, materijalnih dobara. Koncepciju vatrodojavnog sistema određuje projektant ovlašten za projektiranje vatrodojavnih sustava i time je na njemu najveća odgovornosti za kasnije ispravan i pravovremeni rad sustava. Vrlo je važnu odrediti potreban, kako broj senzora, tako i vrste senzora koji će se ugraditi u sistem, ovisno o tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji, i namjeni. Pravilno projektiran i izveden vatrodojavni sistem nadopunjen s ostalim protupožarnim mjerama (putevi za evakuaciju, ručni prijenosni aparati, hidranti, protupožarna vrata, automatski sustavi za gašenje) može minimalizirati posljedice požara. Ulaganje u vatrodojavni sistem je investicija koja se može višestruko vratiti ako se ugradi na vrijeme. Mi pružamo usluge ugradnje vatrodojavnog sistema prilogođavajući se korisniku i njegovim potrebama.

Telefonija

TelefonijaPostoje tri osnovna načina kojima se neki korisnik telefona povezuje na telefonsku mrežu: tradicionalni (fiksni telefon), koji je povezan kabelima s jednom određenom fizičkom lokacijom; bežični i radio telefoni, koji koriste ili analogne ili digitalne signale; satelitski telefoni, koji koriste telekomunikacijske satelite; i VoIP veze (iz engleskog Voice over IP što znači "glas preko Internet protokola") koje se koriste Internet vezom. Između krajnjih korisnika, povezivanje se može ostvariti preko optičkog vlakna, mikrovalova, satelitske veze ili kombinacijom istih. Donedavno, kad bi se reklo telefon, uglavnom bi se mislilo na fiksni telefon. Bežični i mobilni telefoni sad su ustaljeni širom svijeta, pri čemu se od mobilnih telefona čak očekuje da na kraju potpuno zamijene "tradicionalne", fiksne telefone. Za razliku od mobilnih telefona, bežični se uglavnom smatraju "fiksnim" telefonima, jer imaju domet uglavnom od nekoliko metara ili nekoliko desetaka metara i uglavnom se povezuju na baznu stanicu koja je potom povezana kabelima na fiksnu telefoniju. Mobilni telefon ili mobitel (žargonski: mob) prijenosni je elektronički uređaj za komuniciranje na veće ili velike udaljenosti. Glavna komunikacijska funkcija je prijenos glasa (telefon), no u novije vrijeme dodane su funkcije kao: kratke tekstualne poruke (SMS), elektronička pošta, internet, registracija kontakta, korištenje kalkulatora, sata, alarma i sličnih funkcija te slike i video, multimedijalne poruke (MMS), ali i popularni sadržaj su igre. Mobilni telefoni se razlikuju od prijenosnih telefona, po tome što imaju veći domet i nisu vezani uz jednu baznu stanicu. Naša firma surađuje sa svim poznatim svjetskim brendovima. Mi radimo sa fiksnim telefonima, mobilnim telefonima, telefonskim centralama i fax-aparatimo. Pružamo usluge prodaje i servisiranja istih.

Klima uređaji

Klima uređajiU današlje vrijeme gotovo je nemoguće zamisliti život bez klima uređaja. Tome pridonose brz tempo života, napredak tehnologije a samim time i klimatske promjene koje su česte u zadnjih desetak godina. Klimatizacija je proces pripreme zraka u svrhu stvaranja odgovarajućeg stupnja ugodnosti za boravak ljudi, ali i drugih živih bića. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hlađenja, grijanja, ventilacije ili dezinfekcije koji mijenjaju stanje zraka.Klimatizacija kao grana tehnike obuhvaća tehničke postupke za ostvarivanje željenih parametara zraka te njihovo održavanje u prostoru pomoću termotehničkih sustava tijekom čitave godine. Željeni parametri koje treba kontrolirati u optimalnim graničnim vrijednostima su vezani uz uvjete toplinske ugodnosti. To su temperatura, vlažnost zraka, brzina strujanja, čistoća zraka, buka, itd. Klimatizacijski sustavi obavezno uključuju dovođenje svježeg zraka u prostor koji se klimatizira, tj. uključuju i ventilaciju prostora jer u tehničkom smislu, sustavi koji nemaju dovod svježeg zraka nisu sustavi klimatizacije (npr. split sustavi nisu klimatizacijski uređaji jer nemaju mogućnost ovlaživanja niti odvlaživanja zraka, već služe samo za grijanje i hlađenje zraka). Mi surađujemo sa svim svjetskim poznatim brendovima u oblasti klima uređaja. Vršimo usluge prodaje, montaže i servisiranja klima uređaja. Ovlašteni smo serviseri i instalateri Beko, Lg i Panasonic klima uređaja za područije BiH. U dogovoru sa klijentom izvršavamo sve potrebne zahtjeve prilikom ugradnje ili servisiranja.

Solarni sistemi

Solarni sistemiInfokomerc je jedina firma na USK a jedna od rijetkih firmi u BiH koje se bave ugradnjom solarnih sistema. Za ovaj posao su zaduženi iskusni stručnjaci koji imaju preko 20 godina iskustva u struci. Fotonaponski sistemi koriste sunčevu svjetlost za proizvodnju električne energije. Princip rada je da tijekom dana fotonaponski sustav pretvara svjetlost u električnu energiju koja se može odmah koristiti ili akumulirati u baterije za upotrebu kada nema sunca (tijekom noći). Sunčevo zračenje je najveći poznati izvor energije. Solarni fotovoltaici koriste sunčevo zračenje za proizvodnju električne energije, koja se putem invertera pretvara u standardnu struju za kućanstva, industriju ili povremenu upotrebu. Solarni fotovoltaični sistemi proizvode struju dok god ima sunčevog zračenja, a količina dobivene struje proporcionalna je intenzitetu sunčevog zračenja. Ovako dobivena energija je čista, svojim radom ne zagađuje okoliš, ne zahtijeva skupo održavanje i radi dugi niz godina. Solarni fotonaponski sistemi vlasniku omogućuju višetruku korist, kao što je ušteda energije, ušteda troškova, smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu itd. Solarni fotonaponski sistemi mogu se upotrebljavati svugdje gdje postoji potreba za električnom energijom. To uključuje struju za rasvjetu, različite pumpe, hlađenje, kućanske aparate, punjače za razne aparate (mobiteli, prijenosna računala...), na lokacijama gdje ne postoji strujna mreža, na brodovima, jahtama i slično. Jedini zahtjev je početna investicija u sistem koja zbog raznih čimbenika može biti nešto viša, no to je rijetko odlučujući faktor u implementaciji ovih sistema.

Telefonske i računarske mreže

Telefonske i računarske mrežeInfokomerc je jedina firma na USK a jedna od rijetkih firmi u BiH koje se bave ugradnjom solarnih sistema. Za ovaj posao su zaduženi iskusni stručnjaci koji imaju preko 20 godina iskustva u struci. Fotonaponski sistemi koriste sunčevu svjetlost za proizvodnju električne energije. Princip rada je da tijekom dana fotonaponski sustav pretvara svjetlost u električnu energiju koja se može odmah koristiti ili akumulirati u baterije za upotrebu kada nema sunca (tijekom noći). Sunčevo zračenje je najveći poznati izvor energije. Solarni fotovoltaici koriste sunčevo zračenje za proizvodnju električne energije, koja se putem invertera pretvara u standardnu struju za kućanstva, industriju ili povremenu upotrebu. Solarni fotovoltaični sistemi proizvode struju dok god ima sunčevog zračenja, a količina dobivene struje proporcionalna je intenzitetu sunčevog zračenja. Ovako dobivena energija je čista, svojim radom ne zagađuje okoliš, ne zahtijeva skupo održavanje i radi dugi niz godina. Solarni fotonaponski sistemi vlasniku omogućuju višetruku korist, kao što je ušteda energije, ušteda troškova, smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu itd. Solarni fotonaponski sistemi mogu se upotrebljavati svugdje gdje postoji potreba za električnom energijom. To uključuje struju za rasvjetu, različite pumpe, hlađenje, kućanske aparate, punjače za razne aparate (mobiteli, prijenosna računala...), na lokacijama gdje ne postoji strujna mreža, na brodovima, jahtama i slično. Jedini zahtjev je početna investicija u sistem koja zbog raznih čimbenika može biti nešto viša, no to je rijetko odlučujući faktor u implementaciji ovih sistema.

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremenaOvim sistemom se mogu otkloniti mnogi sigurnosni nedostaci te smanjiti gubici jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska, usmjeravanje posjetitelja, kontrolu kretanja posjetitelja i zaposlenika, vremensko ograničavanje kretanja, upravljanje ovlastima pristupa sa središnjim administriranjem, nadzor i otkrivanje zlouporabe ovlasti te zaštitu prostora od posebne važnosti. Kontrola pristupa se često poveziva s evidencijom radnog vremena jer su sistemi logično povezani u smislu medija identifikacije i smještaja kontrolnih točaka. S kontrolom pristupa često se povezuje i sistem nadzora. Za postizanje pune funkcionalnosti treba unaprijed definirati ciljeve primjene sistema i osmisliti jasnu i cjelovitu politiku kontrole pristupa. Tako će biti izbjegnuta implementacija disfunkcionalnih ili predimenzioniranih sistema (koji u pravilu bivaju sabotirani i na kraju napušteni) čije mogućnosti i cijena značajno premašuju potrebe korisnika. Sistem treba osmisliti u ranoj fazi projektiranja objekta i pri tome paziti na kriterije zadovoljstva korisnika: sigurnost, jednostavnost, proširivost, estetika, usklađenost s propisima. Firma Infokomerc se već duži period bavi ovim uslugama i mi se trudimo da želje naših klijenata budu u potpunosti ispunjene.

Grijači oluka

Grijači olukaGrijanje oluka je jos jedna od specifičnih ponuda u našoj firmi. Ova tehnika je još slabo poznata na našim prostorima ali kako napreduje tehnika tako i ova grana nalazi svoju primjenu. Pod pojmom grijanje oluka i odvoda oborinske vode podrazumijevamo električno grijanje svih elemenata za odvod oborinske vode ( oluci, slivnici, uvale, kanali, rigoli, vodolovna grla, vetrikalni i kosi odvodi... ), te grijanje ispuštenih dijelova krova ( sa ili bez oluka ) - realizirano električnim grijaćim kabelima. Svrha grijanja oluka i odvoda oborinske vode je zaštita od njihovog začepljenja ledom, a svrha grijanja ispuštenih dijelova krova je zaštita od gomilanja snijega i leda. U oba slučaja cilj je osigurati nesmetano otjecanje vode nastale otapanjem snijega i leda. Grijanja oluka i odvoda oborinske vode realiziraju se ugradnjom grijaćih kabela u same elemente za odvod oborinske vode, a grijanja ispuštenih dijelova krovova postavljanjem grijaćih kabela na krovne obloge ( crijep, lim, salonit, šindra). Snijegom pokriven krov osnovni je preduvjet koji može dovesti do problema začepljenog elemenata za odvod oborinske vode, a zatim i do znatnih oštećenja na cijelom objektu. Sve ostalo ovisi o vremenskim prilikama, konstrukciji samog krova i izvedbi elemenata za odvod oborinske vode. Do problema najčešće dolazi zbog tzv. “toplog krova”, tj. zbog bijega topline iz samog objekta uzrokovanog slabom toplinskom izolacijom tavana i krova. Snijeg je relativno dobar toplinski izolatori počinje se otapati, uz samu površinu krova, i kod vanjskih temperatura koje su niže od 0 °C. Tako nastala voda ocjeđuje se, ispod snijega, u oluke i ostale elemente za odvod oborinske vode. Budući da su ti elementi na istaknutim dijelovima krovova njihova je temperatura jednaka temperaturi vanjskog zraka i u njima dolazi do polaganog smrzavanja i gomilanja leda. Led svojom težinom opterećuje, a često i oštećuje dijelove krova i elemente za odvod oborinske vode, te dovodi do začepljenja putova za otjecanje vode. Pravi problemi i najveće štete nastaju tek slijedećih dana kada se pojavi sunce i počne naglo otapanje snijega. Zbog znatno sporijeg otapanja leda voda nastala otapanjem snijega ne može otjecati za to predviđenim putovima već se preljeva preko oluka, gomila u uvalama i nalazi slučajne prolaze. Najčešće se podlijeva u tavanski prostor ili razlijeva po fasadi, a to dovodi do oštećenja na gotovo svim dijelovima objekta. Sanacija je obično dugotrajna i skupa. Dodatni problem začepljenja elemenata za odvod oborinske vode je mogućnost nastajanja velikih i teških “ledenica” koje svojim padom mogu ozlijediti prolaznike.

Biro oprema

Kako bi obezbjedili kupovinu “sve na jednom mjestu” Infokomerc pruža usluge snabdjevanja krajnjih korisnika kancelarijskom opremom. Bilo da je riječ o potrošnom kancelarijskom materijalu, kancelarijskim uređajima, sitnom inventaru pa i kancelarijskom namještaju, kod nas možete dobiti samo najkvalitenije proizvode po najpovoljnijim cijenama.

Informatička oprema

Pored svih gore navedeni stavki Infokomerc se bavi prodajom informatičke opreme, prodajom računara, prodajom laptopa te servisiranjem. Kod nas možete izabrati računalo po vašoj mjeri, nudimo bogat izbor desktop i laptop računala raznih performansi, te širok izbor perifernih uređaja poznatih svjetskih brendova kao što je HP, Acer, Lenovo, Canon, Razer, MS, Logitech i drugi.

Oprema za ozvučenje

Firma Infokomerc se bavi prodajom opreme za ozvučenje. Infokomerc se bavi prodajom najrazličitijih zvučnika, auto ozvučenja, hi-fi zvučnika i opreme za samougradnju. Za izvedbu ozvučenja oslanjamo se isključivo na opremu provjerene kvalitete (Yamaha, Bose, JBL, AMC, Wharfedale, Sennheiser, Creator, Aparte, Mackie, Harman Kardon, idr.). U ovoj oblasti najviše smo posla imali sa ozvučenjem vjerskih objekata kao što su džamije i Medresa u Cazinu.

Infokomerc partneri